Mặt bằng căn hộ dự án Centara Thủ Thiêm Quận 2

CEN-TARA.com – Mặt bằng căn hộ dự án Centara Thủ Thiêm Quận 2 với nhiều diện tích khác nhau để khách hàng lựa chọn. Tương ứng với từng kiểu bố trí, thiết kế phù hợp với cá nhân, gia đình sinh sống thoải mái. 

Liên hệ phòng kinh doanh Centara Thủ Thiêm – 0903 962 221 Ms Trang


CĂN HỘ A: 

Diện tích căn hộ:
 • Lọt lòng: 58.5 m2
 • Tim tường: 63.8 m2
Mặt bằng căn hộ A – 2 Phòng ngủ – dự án Centara Trung Tâm Hầm Thủ Thiêm, Quận 2
 CĂN HỘ B1: 

Diện tích căn hộ:
 • Lọt lòng: 82.6 m2
 • Tim tường: 88.2 m2
Mặt bằng căn hộ B1 – 3 Phòng ngủ – dự án Centara Trung Tâm Hầm Thủ Thiêm, Quận 2

 CĂN HỘ B: 

Diện tích căn hộ:
 • Lọt lòng: 82.6 m2
 • Tim tường: 88.2 m2
Mặt bằng căn hộ B – 3 Phòng ngủ – dự án Centara Trung Tâm Hầm Thủ Thiêm, Quận 2

 CĂN HỘ C: 

Diện tích căn hộ:
 • Lọt lòng: 91.6 m2
 • Tim tường: 97.1 m2
Mặt bằng căn hộ C – 3 Phòng ngủ – dự án Centara Trung Tâm Hầm Thủ Thiêm, Quận 2

 CĂN HỘ S1: 

Diện tích căn hộ:
 • Lọt lòng: 40.1 m2
 • Tim tường: 43.9 m2
Mặt bằng căn hộ S1 – 1 Phòng ngủ – dự án Centara Trung Tâm Hầm Thủ Thiêm, Quận 2

 CĂN HỘ S2: 

Diện tích căn hộ:
 • Lọt lòng: 51.3 m2
 • Tim tường: 55.1 m2
Mặt bằng căn hộ S2 – 2 Phòng ngủ – dự án Centara Trung Tâm Hầm Thủ Thiêm, Quận 2

 CĂN HỘ S3: 

Diện tích căn hộ:
 • Lọt lòng: 56.7 m2
 • Tim tường: 61.1 m2
Mặt bằng căn hộ S3 – 2 Phòng ngủ – dự án Centara Trung Tâm Hầm Thủ Thiêm, Quận 2

 CĂN HỘ S4: 

Diện tích căn hộ:
 • Lọt lòng: 70.0 m2
 • Tim tường: 74.0 m2
Mặt bằng căn hộ S4 – 2 Phòng ngủ – dự án Centara Trung Tâm Hầm Thủ Thiêm, Quận 2

Liên hệ phòng kinh doanh Centara Thủ Thiêm – 0903 962 221 Ms Trang


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *