Mua nhà ở xã hội vẫn được vay vốn lãi suất ưu đãi 4,8%

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Khung lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sữa chữa nhà để ở theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trong trung hạn giai đoạn 2019-2020.

Trước đó, Ngân hàng Chính sách xã hội trình Thủ tướng quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi năm 2019 là 4,8%/năm đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Với mức 4,8%/năm nói trên, lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội trong năm 2019 được giữ nguyên so với năm 2018.

Theo Quyết định số 123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, lãi suất không thấp hơn lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) và không vượt quá lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Thông tin từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho thấy, kết quả chương trình cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội trong năm 2018 là 1.000 tỉ đồng, trong đó 500 tỉ đồng đến từ nhân sách nhà nước, 500 tỉ đồng do Ngân hàng Chính sách xã hội tự huy động. Dự kiến, trong năm 2019, kết quả chương trình cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội là 1.326 tỉ đồng, trong đó 50% đến từ nhân sách nhà nước và phần còn lại do đơn vị này tự huy động.

Trong năm 2018, 59/63 tỉnh, thành phố thực hiện cho vay và cơ bản hoàn thành chỉ tiêu (tính đến 31/12/2018). Trong đó, các chi nhánh triển khai cho vay tốt là Hà Nội (62 tỉ đồng), Hà Tĩnh (54 tỉ đồng), Khánh Hòa (52 tỉ đồng), Quảng Nam (50 tỉ đồng), Đà Nẵng (50 tỉ đồng), Hưng Yên (33 tỉ đồng), Thanh Hóa (30 tỉ đồng), Bắc Giang (30 tỉ đồng), Bắc Ninh (26 tỉ đồng), Thừa Thiên – Huế (20 tỉ đồng) và Quảng Bình (20 tỉ đồng).

TBKTSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.