TPHCM điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp

UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung 668ha đất của khu công nghiệp Phạm Văn Hai vào quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, để đảm bảo tổng quỹ đất công nghiệp được duyệt, UBND TP sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung 668ha đất của khu công nghiệp Phạm Văn Hai vào quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn TP thay thế cho ba khu công nghiệp Bàu Đưng, Phước Hiệp và Xuân Thới Thượng.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP được giao tiếp tục tìm kiếm quỹ đất để bổ sung diện tích đất công nghiệp còn thiếu của TP.

Về bổ sung quy hoạch hai khu công nghiệp (321,8ha tại huyện Bình Chánh và 174ha tại huyện Củ Chi) vào quy hoạch đất khu công nghiệp trên địa bàn TP, Sở Quy hoạch – Kiến trúc sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xác định ranh giới, quy mô các khu công nghiệp, quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch sử dụng đất của TP để báo cáo Thủ tướng điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp tại TP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *